Servei de Outsourcing

Moltes empreses necessiten de solucions puntuals, ja sigui per una implementació o desenvolupament complex, o per cobrir períodes en els quals pels seus propis mitjans no poden assumir la càrrega de treball en l’àrea informàtica, baixes, vacances, etc. en aquests casos l’externalització del servei o *outsourcing és mes indicat en comptes de contractar personal a aquest efecte, nosaltres estem especialitzats a cobrir aquests serveis, amb tècnics cedits altament qualificats, que presenten molts avantatges i beneficis.

Contractació

Presenta una major utilitat enfront de la contractació de personal. La contractació de serveis externs és més ràpida, especialitzada i flexible.

Disponibilitat

S’evita el risc de no disponibilitat i el rendiment inadequat que es pot donar en la contractació directa.

Gestió del personal

Evitant que l’empresa contractant hagi de fer la funció de supervisió, ja que d’això ens encarreguem nosaltres. D’aquesta manera aconseguim, a més, conèixer com funciona el servei, la disponibilitat i mesurar la qualitat del servei.

Disponibilitat total

Eliminem el factor de la indisponibilitat per vacances o qualsevol altra causa.