Seguretat informàtica

La informació és poder, és per això d’hem d’assegurar-nos que els nostres clients la tenen a resguard de pèrdues, accessos aliens o sostraccions. Cada vegada més, es fa necessària una política de seguretat informàtica en les empreses. És necessari implementar sistemes de seguretat que ens protegeixin dels atacs cada vegada mes freqüents i imaginatius, sistemes de contenció que minimitzin els danys que es puguin produir en cas de ciberatac i també, polítiques de suport que ens permetin recuperar la informació que s’hagi pogut perdre. Els nostres experts en seguretat informàtica traçaran una estratègia adequada a cada cas, en funció de les seves prioritats i recursos, li proposarem totes les opcions de seguretat.

  • Seguretat perimetral (firewall)
  • Antivirus, anti-malwares, protecció contra cryptovirus, ramsom-ware, pishing, etc.
  • Còpies de seguretat internes i sistema de còpia de seguretat en el núvol, en tots dos casos oferim monitoratge perquè els nostres clients estiguin tranquils i que en cas de desastre tingui diverses opcions de suport.
  • Kit de conscienciació, tots els usuaris estan exposats a sofrir un atac, és per això que han d’estar entrenats per a actuar en tot moment seguint unes directrius de seguretat que mantinguin la informació de l’empresa segura i disponible.