Manteniment de sistemes informàtics

La millor opció per a solucionar un problema és anticipar-se a aquest, per això en Akron oferim un servei integral de manteniment informàtic en el qual incloem una auditoria inicial, la confecció d’un informe d’auditoria amb propostes de millora i posada a punt dels equips informàtics i un seguiment continu, a més els nostres clients en contracte de manteniment tenen un tracte prioritari, compromís de primera qualificació en menys de 4 hores en les quals es resolen moltes incidències i compromís d’assistència en menys de 24 hores encara que a efectes pràctics i en funció de la urgència assistim en el mateix dia en què s’informa la incidència, a més realitzem un seguiment de les seves còpies de seguretat i prenem accions proactives en cas d’error, amb el contracte de manteniment vostè es queda tranquil perquè el seu sistema informàtic està en bones mans.

 

 

Gestió IT simplificada

En un únic contracte donem solució a totes les seves necessitats, el límit el decideix vostè.

Sempre actualitzat

Nostres l’assessoren sobre els canvis que convé realitzar tant a nivell de maquinari com de programari. perquè sempre estigui al dia.

Estalvi

Per a començar realitzem una auditoria, apliquem mesures correctores i revisions preventives, rebaixant el nivell d’incidències i en conseqüència la despesa.

Asessorament

L’assessorem dels riscos, possibilitats i millores i l’ajudem a prendre les millors decisions per a la seva empresa.

Eficàcia

El nostre equip multidisciplinari ens permet aplicar sempre la millor solució amb el recurs mes adequat.

Familia Akron

Cuidem als nostres client i li proporcionem tots els recursos de què disposem per a donar la millor resposta a cada situació, perquè som família.