adult-blur-business-630839@2x

Consultoria i assessoria tècnica

En Akron oferim un servei de consultoria especialitzat i adaptat a cada client el qual consta de tres parts molt diferenciades:

1. Auditoria i Anàlisi de la situació actual del client.
2. Generació d’un informe d’Auditoria i propostes d’esmena i millora.
3. Esmena de deficiències i implementació de millores segons pressupost i calendari.

Això inclou millores de la xarxa, parc informàtic, sistemes de seguretat, còpies de seguretat, etc.